CHƯƠNG TRÌNH ICDL MỚI BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2014 TẠI VIỆT NAM

Kể từ ngày đầu thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên ECDL/ICDL thay đổi về cấu trúc bài thi và chứng chỉ. Tổ chức ECDL đã cập nhật nội dung thi, các modules mới và thay đổi cả tên chứng chỉ cũng như các quy định thi để đạt được chứng chỉ. Bắt đầu từ ngày 01/01/2014, chương trình thi ICDL mới chính thức có hiệu lực tại Việt Nam. Với chương trình mới này, mỗi thí sinh sẽ chỉ mua một ICDL ID (thay cho tên Skills Card như trước đây) một lần cho quá trình thi ICDL cả đời và được sử dụng tại bất cứ nơi đâu trên thế giới.
Các Modules và chứng chỉ của ICDL mới:
module mới
Các Profiles của ICDL mới:
pro
Tóm lại, những thay đổi quan trọng của New ICDL là:
1. New ICDL chia thành ba cấp độ cơ bản: Basic, Standard và Advance.
2. Mẫu chứng chỉ thay đổi.
new cert
3. Các thí sinh đăng ký thi ICDL sẽ có 1 profile cùng với registration number.
4. Thí sinh có thể tùy chọn đăng ký hoặc không đăng ký bài thi thử.
5. Bỏ các gói thi ICDL Start và ICDL Full.
6. Tên bài thi thay đổi:
Assessment Test đổi thành Diagnotic Assessement
Exam Test đổi thành Certificate Test. Nội dung bài thi không thay đổi.
7. Có 2 module và nội dung bài thi mới là Computer Essensials và Online Essensials (Thay cho 2 module cũ Concepts of ICT, Web Browsing and Communication)

Tin Liên Quan