CHI TIẾT CÁC DẠNG BÀI THI ICDL.

1. Bài thi đơn (Single Test)
- Thí sinh đăng ký bài thi đơn (bài thi thật) sẽ có một bài thi thử miễn phí kèm theo.
- Bài thi đơn là một bài thi cho một module bất kỳ, và thường được đăng ký riêng lẻ khi thí sinh bị trượt một module nào đó.
- Bài thi đơn có 36 câu hỏi và thời gian làm bài tối đa là 45 phút, thí sinh trả lời đúng 75% câu hỏi là đỗ.
2. Bài thi thử (Assessment)
- Bài thi thử giúp cho các thí sinh biết được trình độ kiến thức, kỹ năng hiện tại của mình trước thi thực hiện các bài thi thật.
- Báo cáo kết quả của bài thi thử sẽ hiển thị rõ câu hỏi nào thí sinh làm đúng, câu hỏi nào thí sinh làm sai, và tỷ lệ phần trăm đạt của thí sinh đối từng phần (ví dụ: phần cứng đạt 80%, phần mềm đạt 50%).
- Bài thi thử gồm 60 câu hỏi và thời gian tối đa là 75 phút.
3. Bài thi Nâng cao (Certification test)
- Bài thi Nâng cao kéo dài 60 phút, sau khi thi xong thí sinh có thể biết ngay kết quả của mình, và biết được tỷ lệ phần trăm đạt cho mỗi hạng mục (category) kiến thức liên quan. Thí sinh sẽ đỗ khi đạt số điểm là 75%.
- Bài thi Nâng cao cho phép thí sinh sử dụng chức năng Trợ giúp (Help) được xây dựng sẵn trong Ứng dụng để trả lời câu hỏi thi, tuy nhiên thí sinh sẽ không được phép sử dụng bất kỳ sự trợ giúp bên ngoài nào khác, như là: internet, google,…
- Bài thi nâng cao chứng tỏ kỹ năng nâng cao của các thí sinh, giúp các thí sinh có cơ hội trở thành chuyên gia trong các ứng dụng đó.
4. Bài thi Nâng cao mẫu (Sample Test)
- Bài thi mẫu cho phép thí sinh làm quen với cách làm bài thi nâng cao và biết được mức độ kiến thức yêu cầu của bài thi.
Với bài thi mẫu, thí sinh sẽ không biết được kết quả của mình và đáp án chi tiết.

Tin Liên Quan